Privacybeleid Martini Hotel Group

Martini Hotel Group, gevestigd aan Gedempte Zuiderdiep 8 9711 HG Groningen, KvK nummer: 50673475, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De privacy en beveiliging van uw informatie is uiterst belangrijk voor ons. Of u nu een kamer boekt in ons hotel of een tafel reserveert in ons restaurant, we willen dat u erop kunt vertrouwen dat de informatie die u aan ons verstrekt goed wordt beschermd.

Deze privacyverklaring is uitgebracht door de Martini Hotel Group (in deze Privacyverklaring gezamenlijk Martini Hotel Group, ‘we’, ‘ons’ of ‘onze’ genoemd), inclusief de directe en indirecte bedrijven van Martini Hotel Group. De verklaring heeft betrekking op informatie die door ons in de loop van onze zakelijke activiteiten wordt verzameld en gebruikt. Met het gebruik van Martini Hotel Group, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ verwijzen we naar het betreffende bedrijf in de Martini Hotel Group die uw persoonlijke informatie verwerkt.

Bekijk onze website (www.martinihotelgroup.nl) als u meer wilt weten over Martini Hotel Group en onze bedrijven.

We verzamelen en gebruiken persoonsgegevens als u een boeking doet via ons reserveringssysteem, verblijft in een hotel, een tafel reserveert in een restaurant, een zaal huurt, of telefonisch, per e-mail of via onze websites met ons in contact bent.

U bent niet verplicht ons uw gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, kan dat in sommige gevallen betekenen dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten. Zo kan een boeking die u wilt doen dan niet worden uitgevoerd, of kunt u niet deelnemen aan evenementen.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martini Hotel Group verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martinihotel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Martini Hotel Group verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling en/of reservering.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 • Martini Hotel Group analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Martini Hotel Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Martini Hotel Group neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martini Hotel Group) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Martini Hotel Group bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In sommige gevallen bewaren we gegevens van transacties (waaronder mogelijk uw gegevens) langer om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, belastingtechnische of boekhoudkundige verplichtingen. Wij zullen ook informatie bewaren als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat er kans is op een juridische procedure.

Delen van persoonsgegevens met derden
Martini Hotel Group verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Martini Hotel Group gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Martini Hotel Group gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martini Hotel Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martinihotelgroup.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Martini Hotel Group wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Martini Hotel Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via +31 (0)50 312 99 19 of info@martinihotel.nl.

Contactgegevens
E-mail: info@martinihotel.nl
Adres: Gedempte Zuiderdiep 8, 9711 HG, Groningen
Telefoon: +31 (0)50 312 99 19
KvK nr.: 50673475
BTW nr.: NL823313359B01

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is vernieuwd in werking getreden op 1 april 2020.